Eurokľúč

Nové možnosti distribúcie eurokľúča, ktorý umožňuje ťažko zdravotne postihnutým osobám otvárať verejné WC so špeciálnou vložkou, prináša spoločnosť Letmo.

Umožňuje jej to Memorandum o porozumení a spolupráci s občianskym združením Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram. Podpísané oboma stranami bolo v piatok 11. januára s tým, že od pondelka 14. januára spoločnosť Letmo, ktorá robí život na vozíku lepším, spustila zvýhodnený predaj eurokľúčov pre svojich klientov.

 

■ Spoločnosť Letmo buduje pre eurokľúč rýchlostnú dráhu

eurokluc - letmo logo„Klientom Letmo maximálne uľahčíme prístup k eurokľúču,“ zdôraznil Mirek Zeman, majiteľ spoločnosti pri predstavovaní ich modelu distribúcie. „Náš zákazník pri zameriavaní vozíka len podpíše predtlačenú žiadosť. Nemusí predkladať potvrdenie lekára o svojom zdravotnom stave. Pri prevzatí vozíka, ktorý mu donesieme domov, dostane aj eurokľúč“.

Spoločnosť Letmo s plnou vážnosťou pristupuje k obsahovému naplneniu memoranda, v ktorom sa okrem iného uvádza, že prispeje k zlepšeniu dostupnosti, mobility a prístupu k základným ľudským potrebám osôb s narušenou mobilitou.

 

Klienti, ktorí si kúpia invalidný vozík rady QUICKIE, dostanú eurokľúč s 50-percentnou zľavou. Zaplatia zaň teda len 16,70 eur.

 

Portál Vozickar.info implementáciu tohto celoeurópskeho projektu na Slovensku „monitoruje“ od roku 2015, kedy sme uverejnili príspevok Eurokľúče pre zdravotne postihnutých k toaletám sú v nedohľadne. Je to totiž nápad, ktorý má potenciál veľkého prínosu nielen pre ľudí s narušenou mobilitou. Na Slovensku však zatiaľ nebol dostatočne rozvinutý a naplnený. Ešte v novembri 2017 sme v príspevku Eurokľúč na Slovensku pod drobnohľadom portálu Vozickar.info sformulovali viacero výhrad. Kvôli nedostatočnej distribúcii eurokľúčov medzi ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Avšak aj pre nízky počet miest, kde možno eurokľúč použiť.

Vstup nového partnera Letmo do slovenskej časti projektu Eurokľúč je zárukou výrazného oživenia celého projektu.  Distribúcia kľúčov ľuďom, pre ktorých sú určené, sa zásadne zjednoduší a vďaka ústretovému prístupu aj finančne zatraktívni. Letmo v súčasnosti zvažuje aj možnosť, v prípade záujmu, poskytnúť eurokľúč aj klientom, ktorí si zakúpili vozík QUICKIE už v minulosti.

Je preto reálny predpoklad, že Letmo sa v krátkom čase stane dominantným subjektom, lídrom distribúcie eurokľúčov na Slovensku. Systém, ktorý začne od 14. januára uplatňovať, by sme mohli obrazne prirovnať k vybudovaniu rýchlostnej cesty pre auto, ktoré sa doposiaľ hrkotalo po poľnej ceste.

 

■ Minuloročný pozitívny vývoj v počte „eurokľúčových bodov“

 

Eurokľúč je možné použiť pre vstup do ktorékoľvek sociálneho zariadenia či na odomknutie zdvíhacích systémov so špeciálnou vložkou nielen na Slovensku. Eurokľúč je totiž projekt Európskej únie, ku ktorému sa pripojili aj viaceré ďalšie krajiny – USA, Kanada či Turecko. Na Slovensku sú prístupové body označené písomným textom pod tradičnými piktogramami.

Počet „bodov“ – miest, kde sú umiestnené predovšetkým WC so špeciálnymi vložkami pre eurokľúč, je v každej krajine rozdielny. Slovensko sa v rámci krajín Európskej únie zaraďuje medzi tie s najnižším pokrytím. Otvorene však treba priznať, že v roku 2018 sa situácia mierne zlepšila. Hlavne v „kvalite“ umiestnenia verejných WC pre vozičkárov, ktoré je možné otvoriť eurokľúčom.

Do roku 2017 bolo možné eurokľúč využiť prevažne len v pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v predajniach rýchleho občerstvenia Mac Donaldꞌs. V malej miere aj v  niektorých zrekonštruovaných železničných staniciach. V roku 2018 zaznamenávame pozitívny trend otvárania verejných WC so špeciálnou vložkou v priestoroch, kde je vyššia frekvencia ľudí. Teda aj výraznejšia pravdepodobnosť vyššieho počtu ľudí so špecifickými potrebami.

Zvýšil sa počet špeciálnych WC v budovách železničných staníc. K čerpacím staniciam Slovnaft sa pridala aj konkurencia (Shell a OMV). Záchody so špeciálnymi vložkami sú už aj na niektorých autobusových staniciach. Za významnú považujeme dohodu s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorá špeciálne WC umiestnila na viacerých diaľničných odpočívadlách. Z pohľadu frekvencie ľudí v danom priestore sú najväčším úspechom OZ Bez bariéry tri špeciálne WC v Aupark shopping center v Bratislave.

Zoznam všetkým bodov pre eurokľúč rozdelené podľa jednotlivých krajov nájdete TU

 

Interaktívna mapa – EUROkľúč

 

(j.szabo@vozickar.sk)

 

 

 

Close