Presuny na posteľ

Správna manipulácia s pacientom (od 3.50 min. premiestnenie pacienta z postele na vozík)

 

Z postele na vozík s asistenciou zdravej osoby

 

Z vozíka na posteľ s pomocou zdviháka

 

Premiestnenie sa z vozíka na posteľ s pomocou pružnej dosky v dvoch videách


 

Premiestnenie sa z vozíka na posteľ s pomocou pružnej dosky

 

Viaceré postupy premiestňovania sa z vozíka na posteľ

 

Z vozíka na posteľ a späť


 

Close