Označené: Česko

Svoje postihnutie lieči tým, že pomáha iným

4.6 / 5 ( 18 votes )   Podľa jedného kritéria možno ľudí rozdeliť podľa ich všeobecného snaženia na pasívnych, neutrálnych a aktívnych. Jednotlivci s negatívnym postojom k realite sa na všetko sťažujú, nič im...

Osobná asistencia má viacero podôb

4.6 / 5 ( 17 votes )   Záver 20. storočia priniesol zásadné zmeny v presadzovaní viacerých práv ľudí so zdravotným postihnutím. Intenzívne sa začala rozoberať aj osobná asistencia, teda organizovaná a regulovaná spolupráca tých, ktorí...

Close