Cesta k nezávislosti

Cesta k nezavislosti

Cesta k nezávislosti po poškození míchy

 

autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, PhDr. Alena Kábrtová; 2004

vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR

Inspirací a podnětem byla kniha Světové zdravotnické organizace (WHO) „Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury“, určená lidem po poškození míchy, jejich rodinám a středním zdravotnickým pracovníkům, kteří s těmito lidmi pracují. Publikace neobsahuje vyčerpávající rozbor problematiky jednotlivých probíraných okruhů. Jejím cílem je upozornit na základní a nejdůležitější oblasti, které je třeba v souvislosti s adaptací na stav po poranění míchy řešit. Naopak obsahuje celou řadu černobílých fotografií, které názorně doplňují textovou část. Kromě úvodu do problematiky míšního poškození publikace obsahuje tato témata: prevence dekubitů, nácvik močení a stolice, prudké bolesti hlavy a vysoký krevní tlak, otoky, bolest, cvičení, přesuny, oblékání, problematika sexuality, poškození míchy u dětí, částečné poškození míchy, bydlení aj.

rozsah publikace: 83 stran

 

Pro zaslání ve formě PDF zadejte Váš e-mail:

Close