Vše okolo tetraplegie

Vse okolo tetraplegie

Vše okolo tetraplegie

Autor vydání: Zdeňka Faltýnková; 2012

(vydala Česká asociace paraplegiků  – CZEPA za podpory Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižení občany)

Autorka v úvodu sděluje: „Porozumění tomu, co se stalo, je pro zúčastněné složité, avšak pro zvládání nové životní situace zásadní. Tato publikace by měla být v tomto ohledu Vaším pomocníkem.“ V obsahu najdete témata: Jakou má mícha funkci; Co se stane při poškození míchy a jaká je prognóza; Jaké mohou vzniknout komplikace; Jak probíhá léčba a rehabilitace – spinální program v ČR. Součástí publikace jsou také osobní příběhy konkrétních mužů a žen s tetraplegií.

rozsah publikace: 59 stran

 

Pro zaslání ve formě PDF zadejte Váš e-mail:

Close