Cvičení na doma – tetraplegie

cviceni na doma

Cvičení na doma – tetraplegie

autor, rok vydání: kolektiv autorů, 2014

vydala Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LK UK a FN v Motole v Praze ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků – CZEPA

Brožura nese název „Cvičení na doma – tetraplegie“ a je určena především pro tetraplegiky. Mnoho cviků však mohou využít i paraplegici a vozíčkáři s jinou diagnózou. Brožura obsahuje, kromě jiného, obecný popis cvičební jednotky, tématické celky protahovacích cvičení a procvičování jednotlivých partií s asistencí i možnosti autoterapie a především posilování svalstva trupu a horních končetin v různých polohách včetně využití cvičebních pomůcek.

rozsah publikace: 42 stran

 

Pro zaslání ve formě PDF zadejte Váš e-mail:

Close