Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením

Partnersky_a_sexualni zivot

 

Autor: Mgr. Tomáš Drábek

Mgr. Tomáš Drábek vystudoval husitskou teologii v kombinaci s psychosociálními studii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy vPraze a získal kvalifikaci pro činnost sociálního pracovníka.

Působí ve Svazu tělesně postižených v ČR, kde je vedoucím pracovníkem pražské poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Dlouhodobě pracuje také v Klubu vozíčkářů Petýrkova, kde se podílí na zajištění služby osobní asistence pro osoby s tělesným postižením.
Od roku 2009 se snaží o šíření informací, které se týkají tematiky partnerského a sexuálního života u lidí s různým typem zdravotního postižení. Jedním z podnětů k této činnosti mu bylo letité působení na pozici osobního asistenta – především pro osoby s těžkým tělesným postižením, kdy se navzájem poznával s lidmi různého postižení a věku, přičemž se nejen při příležitosti pomoci s osobní péčí postupně seznamoval s pohledem na jejich život, do něhož pochopitelně patří i partnerská a sexuální oblast. Je autorem vysokoškolských prací a několika odborných článků, v nichž se zabývá zmíněnou problematikou. Ve volném čase se jako rozhodčí věnuje vozíčkářskému ragby a hudbě.

Rozsah publikace: 99 stran
Ke stažení zdarma 

Pro zaslání ve formě PDF zadejte Váš e-mail:

Close