Podporný program „Kryjem ti chrbát“

S viac ako dvadsaťročnou praxou „vo vozičkárskom odbore“ musíme konštatovať, že neexistuje na Slovensku väčšia priepasť oproti vnímaniu v západnej Európe, než je téma správneho sedenia a sedacích systémov. Štátne autority pristupujú k tejto téme ako keby ani neexistovala a ekonómovia taktiež nepovažujú túto krajnú neefektívnosť za pálčivý problém.

Aj v našich článkoch sme sa venovali absurdným situáciám, keď lekári nepovažujú za dôležité riešiť správne sedacie systémy, pričom nefunkčný spôsob financovania tomu len sekunduje.

 

Viac aj TUlink článok dekubity


pediatricky sedaci system

 

Absencia správnej starostlivosti, materiálnej a finančnej podpory vedie k bolestiam, pracovnej a spoločenskej pasivite a často ku skracovaniu života. Je veľká škoda, že pomôcky, ktoré je možné vidieť na medzinárodných kongresoch a výstavách, nie sú pre slovenského užívateľa dostupné a každý deň strávený v diskomforte a bolesti je stratený deň.

Preto na rok 2021 pripravujeme nový podporný program s názvom „Kryjem ti chrbát“, ktorého cieľom je pomôcť vozičkárom a hendikepovaným deťom s financovaním špeciálnych sedacích programov s dôrazom na chrbtové opierky, laterálne peloty a individuálne hlavové opierky.

 

 


Technických možností riešení je nekonečné množstvo a jediným problémom tak zostáva edukácia, osveta a financovanie. Nezisková organizácia Vozmen a jej partneri sa pokúsia posunúť toto povedomie na inú úroveň. Budeme radi, ak sa pridáte.

 

Program „Kryjem ti chrbát“ je nastavený ako finančný grant, ktorý bude zo 100 % rozdelený na podporu spolufinancovania nákupu pomôcok konkrétnych užívateľov bez akéhokoľvek financovania režijných nákladov našej neziskovej organizácie.

Viac už čoskoro na stránke www.Vozickar.info.

 

Close