Kategória: Organizácie

Občianske združenie socialDATA

OZ socialDATA vytvorila Dagmar Sváteková spolu s Tomášom Števom a Ľudovítom Schneiderom. „Prvotná je aktívna komunikácia, poskytovanie poradenstva pre všetkých zdravotne postihnutých a ich rodinných príslušníkov. A tieto aktivity nebudeme limitovať tým, či niekto je alebo...

go-ok

  “go” je ísť a “ok” znamená v pohode   Sme inovátori, aktivisti, architekti, “vozičkári”, dobrovoľníci… Náš tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov,...

vozmen, n. o.

Nezisková organizácia – provozovateľ portálu www.Vozickar.info, Organizátor akcie Salón Vozickar.info.   KTO JE #VOZMEN? #vozmen berie vozík ako nástroj, nie výhovorku. #vozmen sa neľutuje na sociálnych sieťach a nezbiera “lajky” za to, ako je...

ADELI Medical Center

ADELI Medical Center je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Od svojho založenia v roku 2004, ADELI Center úspešne liečilo viac ako 7000 pacientov z viac ako 30 krajín....

Slovenský zväz telesne postihnutých

Cieľ činnosti Pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie. Pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať osoby s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život...

Neinvestičný fond Paulínka

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutej Paulíny Ryšavej ako aj iných detí, mládeže a dospelých postihnutých detskou...

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) je významným subjektom spoločenského života a športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne postihnutých na Slovensku. Podporuje všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa...

APPA

HLAVNÉ CIELE poskytovať všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo postihnutým predovšetkým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému a členom ich rodín podporovať a organizovať aktivity, ktoré zlepšia kvalitu ich života vyhľadávať partnerov a spoločne...

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Poslanie a ciele OMD v SR je jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje deti aj dospelých a ich rodiny so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. Svojim členom poskytuje odbornú pomoc aj ľudské...

Slovenský paralympijský výbor

Slovenský paralympijský výbor (SPV) vznikol 31. januára 1995. Želaním športových zväzov zdravotne postihnutých športovcov (Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím a Slovenského zväzu...

Close