Kategória: Ako získať pomôcku

Diaľničnú známku nepotrebuje…

Vozidlo zaregistrované ťažko zdravotne postihnutou osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu, je oslobodené od úhrady diaľničnej známky. V praxi to znamená, že vozidlo, ktoré držiteľ parkovacieho preukazu využíva na svoju prepravu, bez ohľadu na to,...

Preukaz osoby s ŤZP – Kto má naň nárok, kto ho vydáva

Pre človeka so závažným onemocnením, ktoré ho dlhodobo obmedzuje v štandardných fyziologických prejavoch, je najdôležitejší preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (skrátene preukaz ŤZP). Všetky právne náležitosti súvisiace s týmto dokladom sú exaktne uvedené v zákone...

Salón Vozickar.info

Salón Vozickar.info sme vytvorili ako unikátnu kombináciu výstavy, konzultácií a mikro-vzdelávania. Návštevnosť portálu Vozickar.info už prekonala 20 000 návštev za mesiac, a preto je načase komunikovať aj fyzicky (zoči-voči). Salón Vozickar.info je výnimočný, netradičný...

Ako sa dá získať invalidný vozík

Lekársky poukaz Lekársky poukaz Vám môže predpísať odborný lekár, nikdy nie tzv. všeobecný resp. obvodný lekár. Na lekársky poukaz Vám môže byť vydaná pomôcka, ktorá je zaradená v zozname plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotníckych...

Close