Kategória: Financie a príspevky

Novela zákona č. 447/2008 (účinná od 1. júla 2018)

Poslanci NR SR 13. 6. schválili novelu zákona č. 447/2008 o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla.   Stručný zoznam najdôležitejších zmien, ktoré novela zákona o kompenzácii sociálnych následkov...

Osobný asistent

Osobná asistencia je výnimočne prehľadná stránka, jej funkcionality sú jednoduché a ideálne nastavené prakticky pre každého návštevníka. Dve výrazné ikony v strede úvodnej stránky – Chcem asistenciu a Chcem asistovať – ponúkajú presne cielený typ hľadaných...

Pracovný asistent

Pracovný asistent je fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc pri výkone prác a osobných potrieb na základe zmluvy o poskytovaní pracovnej asistencie uzatvorenej v zmysle Občianskeho zákonníka. Všetky právne náležitosti týkajúce sa tejto pomoci sú...

ŤZP bez registračnej pokladnice

Som na plnom invalidnom dôchodku s ťažkým zdravotným postihnutím nôh. Začal som vyrezávať rôzne kuchynské náradie, poličky, sošky a iné predmety. Budem ich predávať na jarmokoch. Dozvedel som sa, že ako držiteľ preukazu ŤZP...

Rekonštrukcia bytu, domu, garáže

S príspevkom od úradu práce som si dal upraviť kúpeľňu a WC do bezbariérovej podoby. Rekonštrukcia prebehla podľa mojich predstáv. Nepáči sa mi však prístup úradníkov pri posudzovaní oprávnenosti vykonaných prác. Neuznali mi napríklad...

Úver od ŠFRB na kúpu bytu/domu

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z.,   úver na výstavbu, prestavbu, prípadne kúpu bytu či rodinného domu.  Osobám s ŤZP je úver poskytovaný za zvýhodnených podmienok.. Na...

Peňažný príspevok na kúpu auta

Všetky ustanovenia uvádza Zákon č. 447/2008 Z. z. –  § 34 – Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. Prvou a najdôležitejšou požiadavkou je, že o tento príspevok môže požiadať len ten, kto je podľa komplexného posudku...

Close