Kategória: Zamestnanie a podnikanie

Pracovný asistent

Pracovný asistent je fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc pri výkone prác a osobných potrieb na základe zmluvy o poskytovaní pracovnej asistencie uzatvorenej v zmysle Občianskeho zákonníka. Všetky právne náležitosti týkajúce sa tejto pomoci sú...

Čo je náhradné plnenie?

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad...

Close