Označené: tretí sektor

Česká AntiBrzda proti hollywoodskemu filmu

4.7 / 5 ( 24 votes ) Filmy o živote telesne hendikepovaných ľuďoch sa väčšinou stretávajú s pozitívnym ohlasom (a záujmom). Hlavne postihnutí oceňujú, keď sa ich životné príbehy dostávajú do povedomia majoritnej spoločnosti....

Wings for Life World Run znovu v Bratislave

4.5 / 5 ( 2 votes ) V nedeľu 8. mája sa Bratislava zapojila už tretíkrát do jedinečného celosvetového charitatívneho behu s pohyblivým cieľom pod heslom Pre tých, ktorí behať nemôžu. Práve tento slogan najlepšie vystihuje...

Nestor – jedinečná služba pre opatrovateľov

4.6 / 5 ( 53 votes ) Päť druhov sociálnych služieb v jednom zariadení, osvedčený rakúsky model starostlivosti, 24-hodinový dohľad prostredníctvom kvalifikovaných sestier, nadštandardné služby, dokonalá bezbariérovosť. Všetky tieto charakteristiky sa spájajú so zariadením sociálnych...

Prístav nádeje stále pláva v ústrety núdznym

4.6 / 5 ( 20 votes ) Tri vydarené akcie už tohto roku pripravilo občianske združenie Prístav nádeje zo Zvolena, ktoré primárne pomáha ľuďom s telesným hendikepom. Svoju pomoc združenie poskytuje aj osobám s...

Aplikácia pre monitoring parkovacích miest

4.7 / 5 ( 14 votes ) Parkovacích miest pre zdravotne postihnutých je oproti nedávnej minulosti omnoho viac. Keď však krúžite v cudzom meste nervózne hľadajúc značku , tak konštatovanie obsiahnuté v prvej vete...

Belasý motýľ OMD

Paberky zo stretnutia dystrofikov (2)

4.6 / 5 ( 20 votes ) Účastníci štvordňového celoslovenského stretnutia Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR v Piešťanoch, ktoré sa konalo od štvrtku 8. do nedele 11. októbra, si prezreli výstavu výtvarných prác Tomáša...

Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR

Paberky zo stretnutia dystrofikov (1)

4.7 / 5 ( 16 votes ) Zdravotne postihnutí ľudia majú upozorňovať na porušovania ich práv, diskrimináciu či na nevytvorené bezbariérové priestory a sťažený prístup do miestnych úradov štátnej správy. Aj táto výzva odznela...

Bezbariérovosť a mizerná informovanosť o nej

4.7 / 5 ( 28 votes ) Problém bariér či ústretovosť v podobe bezbariérovosti je pre telesne hendikepovaných, hlavne vozičkárov nekončiaca téma, neraz, nadnesene povedané, životnej dôležitosti. Napriek tomu je informovanosť o existenčnom priestore...

Close