Kategória: Preprava v aute

Parkovacie miesta pre ŤZP

Parkovanie ŤZP Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 musia byť na každom parkovisku vyhradené minimálne štyri percentá parkovacích miest, najmenej však jedno, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Toto parkovacie miesto musí...

Detská autosedačka

Spoločnosť Letmo http://www.letmo.sk/ ako jedna z mála firiem na slovenskom trhu ponúka nárazovými testami overenú sedačku pre deti s detskou mozgovou obrnou, hypotonickým syndrómom, so svalovou dystrofiou či s najrôznejšími syntrómovými ochoreniami. Pod obchodným...

Peňažný príspevok na kúpu auta

Všetky ustanovenia uvádza Zákon č. 447/2008 Z. z. –  § 34 – Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. Prvou a najdôležitejšou požiadavkou je, že o tento príspevok môže požiadať len ten, kto je podľa komplexného posudku...

Zloženie vozíka

Stupátko (jednodielne) alebo stupátka vyklopte hore. Poťah uchopte uprostred zospodu a zatiahnite hore. Vozík sa zloží. Aby bolo možné vozík zložiť na čo možno najmenšie rozmery, napr. pre prepravu v aute, môžete odobrať stupačky (podľa typu)....

Close